Szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Kierowców

 • Jesteś tutaj
 • Strona główna
 • Szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Kierowców

Szkolenie przeprowadzone przez nas pozwala na uzyskanie odpowiedzi powyższych pytania oraz uzyskać niezbędną wiedzę jak udzielić profesjonalną pierwszą pomoc gdy na drodze wydarzy się wypadek.

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego Ratownika Medycznego – Strażaka i dzieli się na zajęcia teoretyczne przedstawiane przy pomocy materiałów dydaktycznych i poglądowych oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem fantomów, sprzętu medycznego i środków opatrunkowych.

Teoria (część wykładowa)

 1. Uwarunkowania prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy.

 2. Wzywanie pomocy.

 3. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego na miejscu zdarzenia.

 4. Ocena wstępna poszkodowanego, kontrola podstawowych funkcji życiowych.

 5. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa u dorosłego i dziecka.

 6. Utrata przytomności, zaburzenia świadomości, ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

 7. Postępowanie w niedrożności górnych dróg oddechowych (ciało obce w drogach oddechowych, zadławienia).

 8. Prawidłowe rozpoznanie i postępowanie w przypadkach: ran, krwotoków, złamań, oparzeń, porażenia prądem, zatruć, zawału mięśnia serca, astmy, padaczki, cukrzycy.

 9. Wypadek drogowy- ocena miejsca zdarzenia, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, etapy udzielania pomocy ofiarom wypadku, ewakuacja osoby/osób z samochodu, taktyka gaszenia pożarów pojazdów, obsługa gaśnic.

Ćwiczenia (część praktyczna)

 1. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dorosłego i dziecka.

 2. Omówienie i ćwiczenia przy pomocy defibrylatora AED.

 3. Układanie w pozycji bocznej bezpiecznej.

 4. Postępowanie w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych.

 5. Postępowanie w przypadkach urazów (wykonywanie opatrunków, tamowanie krwotoków,  unieruchamianie złamań,  wykonywanie rękoczynu Heimlicha).

 6. Ćwiczenie uchwytu Rauteka (ewakuacja poszkodowanego z auta).

 7. Omawiamy również aktualne pytania występujące w państwowym egzaminie teoretycznym.

 

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o przebyciu szkolenia oraz kieszonkową instrukcje pierwszej pomocy.

Koszt: 300 zł  brutto/ grupa  do 20 osób