Kursy specjalistyczne

GOPR, TOPR, ZHP, OSP ,WOPR, itp.

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Kurs prowadzony jest przez doświadczonych  instruktorów, ratowników medycznych oraz strażaków ratowników.

Procz wykwalifikowanej kadry instruktorskiej dysponujemy sprzetem specjalistycznym tj : deska ortopedyczna, kołnierze ortopedyczne, torby R1 i R0 , fantomy , sprzęt opatrunkowy , defibrylator automatyczny  AED .

 • Aspekty prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy,
 • Ocena miejsca zdarzenia,
 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
 • Ocena stanu poszkodowanego,
 • Postępowanie z poszkodowanym przytomnym,
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym z zachowanymi funkcjami życiowymi,
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym z zatrzymaniem krążenia,
 • Urazy czaszkowo – mózgowe,
 • Urazy klatki piersiowej i brzucha,
 • Urazy kończyn,
 • Krwawienia,
 • Krwotoki,
 • Oparzenia termiczne i chemiczne,
 • Złamania,
 • Zadławienia,
 • Omdlenie lub/i głęboka utrata przytomności,
 • Postępowanie w przypadku wypadku samochodowego oraz katastrofy lądowej;
 • Inne (cukrzyca, padaczka, atak serca, porażenie prądem, wychłodzenie, odmrożenie,  podtopienie, ciało obce),
 • Torba R1 – niezbędny skład do kwalifikowanej pierwszej pomocy.