Oferta - szkolenia z pierwszej pomocy

Szkolenie z pierwszej pomocy dla każdego

Ludzkie życie jest naprawdę cenne — dlatego każdy z nas powinien posiadać wiedzę dotyczącą pierwszej pomocy, aby w razie potrzeby móc uratować poszkodowanego. Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone są zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych. Kurs pierwszej pomocy to kilkugodzinne, jednodniowe spotkanie, na którym zainteresowani dowiadują się, w jaki sposób postępować z poszkodowanym, w zależności od tego, w jakim stanie on się znajduje. Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pozwala także zdobyć wiedzę dotyczącą postępowania przy złamaniach, zadławieniach, krwawieniach, jak i omdleniach. W przypadku wyboru szkolenia z pierwszej pomocy na poziomie rozszerzonym kursanci dowiadują się również o działaniach, które należy przeprowadzić, gdy zetkniemy się z osobą wychłodzoną czy posiadającą odmrożenia kończyn. Na wszystkich zajęciach oprócz wykładania wiedzy teoretycznej, obowiązkowo należy wziąć udział także w warsztatach, które pozwalają na wykorzystanie wiedzy w praktyce i zweryfikowanie swoich umiejętności. Każdy uczestnik może zadawać pytania instruktorowi, aby rozwiać swoje wątpliwości na każdym etapie kursu. Szkolenie z pierwszej pomocy prowadzonej przez nasz ośrodek kończy się uzyskaniem certyfikatu.

Profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

Decydując się na kurs pierwszej pomocy, jest do wyboru kilka jego wariantów, uporządkowanych pod względem stopnia zaawansowania oraz oczekiwań uczestników. Każdy ma również możliwość wybrać szkolenie z pierwszej pomocy, które zostanie przeprowadzone indywidualnie, co pozwoli zaczerpnąć większą ilość wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej zawsze są dostosowane do wieku uczestników, prowadzimy spotkania w szkołach, placówkach publicznych oraz wszędzie tam, gdzie posiadanie podstawowych umiejętności ratowniczych jest niezbędne. Zapraszamy na nasze szkolenia z pierwszej pomocy.

Propozycje szkoleń (tj. jednodniowe spotkania):

Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - program podstawowy;

Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - program rozszerzony;

Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Kierowców - program szkolenia;

Szkolenie Pediatryczne - program szkolenia;

Szkolenie Indywidualne (program podstawowy lub rozszerzony) - szkolenie przeprowadzane w  domu kienta;

Prelekcje

Prelekcje dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół dla dorosłych - więcej.

Zabezpieczenia  Medyczne Imprez plenerowych oraz halowych

Oferujemy zabezpieczenia medyczne wszelkich imprez plenerowych i halowych - więcej.

Korepetycje

Pomoc w nauce, w odrabianiu lekcji, w przygotowywaniu do egzaminów przez doświadczonych pedagogów - więcej.

Zapraszamy Serdecznie do skorzystania z Naszych ofert.