Szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

POZIOM PODSTAWOWY

Aspekty prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy,

Ocena miejsca zdarzenia,

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia,

Ocena stanu poszkodowanego,

Postępowanie z poszkodowanym przytomnym,

Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym z zachowanymi funkcjami życiowymi,

Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym z zatrzymaniem krążenia,

Krwawienia,

Krwotoki,

Oparzenia termiczne ,

Złamania,

Zadławienia,

Omdlenie lub/i głęboka utrata przytomności,

Wypadek samochodowy oraz taktyka gaszenia pożarów pojazdów,

Inne (cukrzyca, padaczka, atak serca, uczulenie na ukąszenia owadów),

Apteczka – niezbędny skład do pierwszej pomocy.

Szkolenie składa się z 2 części: teoretycznej oraz praktycznej .

Część teoretyczna zawiera omawianie poszczególnych przypadków , przedstawianie prawidłowego udzielania pomocy.

Część praktyczna składa się z wykonywania ćwiczeń na  fantomie osoby dorosłej , wspólne bandażowanie  oraz wykonywanie pozoracji zdarzeń losowych.

Czas trwania: 5 h dydaktycznych ( 2 h teorii,  3 h ćwiczeń i symulacji) - czas przewidziany dla przeszkolenia grupy 15 osobowej.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim oraz materiały szkoleniowe.

Cena: 120 zł / osoba

zorganizowane grupy:
od 10-20 osób cena 100 zł / osoba
od 20-30 cena 80 zł / osoba

POZIOM ROZSZERZONY

Ocena miejsca zdarzenia,

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia,

Ocena stanu poszkodowanego,

Postępowanie z poszkodowanym przytomnym,

Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym z zachowanymi funkcjami życiowymi,

Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym z zatrzymaniem krążenia,

Postępowanie w przypadku zatrzymania krążenia za pomocą defibrylatora AED,

Urazy czaszkowo – mózgowe,

Urazy klatki piersiowej i brzucha,

Krwawienia,

Krwotoki,

Oparzenia termiczne i chemiczne,

Złamania,

Zadławienia,

Omdlenie lub/i głęboka utrata przytomności,

Postępowanie w przypadku wypadku samochodowego oraz katastrofy w ruchu lądowym,

Inne (cukrzyca, padaczka, atak serca, porażenie prądem, wychłodzenie, odmrożenie, podtopienie, ciało obce w uchu i nosie, uczulenie na ukąszenia owadów),

Apteczka – niezbędny skład do pierwszej pomocy.

Szkolenie składa się z 2 części: teoretycznej oraz praktycznej .

Część teoretyczna zawiera omawianie poszczególnych przypadków , przedstawianie prawidłowego udzielania pomocy.

Część praktyczna składa się z wykonywania ćwiczeń na 3 rodzajach  fantomów ( dorosły, młodzieniec, noworodek/niemowlak), wspólne bandażowanie  oraz wykonywanie pozoracji zdarzeń losowych.

Czas trwania: 8 h dydaktycznych ( 3 h teorii,  5 h ćwiczeń i symulacji) - czas przewidziany dla przeszkolenia grupy 15 osobowej.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim oraz materiały szkoleniowe .

Cena: 150 zł / osoba 

zorganizowane grupy:
od 10-20 osób cena 130 zł / osoba
od 20-30 cena 100 zł / osoba

RODZINNE KURSY PIERWSZEJ POMOCY

Celem rodzinnych kursów pierwszej pomocy przedmedycznej jest pełne wykorzystanie przekazywanych informacji przez instruktora ( ratownika medycznego ) poprzez zapewnienie uczestnikom maksymalnego komfortu psychicznego jakim jest obecność członków rodzinny.

Kursy tego rodzaju pozwalają na zniwelowanie stresu  jakiego kursanci doznają podczas zajęć w otoczeniu nieznajomych dając tym samym na pełniejsze wykorzystanie wiedzy instruktora.

ZALETY :

- BEZSTRESOWE WYKONYWANIE ĆWICZEŃ

( brak komentarzy , wyśmiewania przez nieznajomych)

- PEŁNA SWOBODA W ZADAWANIU PYTAŃ INSTRUKTOROWI

( brak sugestii że pytanie jest głupie)

- WZAJEMNIE WYKONYWANIE ĆWICZEŃ Z CZŁONKAMI RODZINY

( możliwość pracy zespołowej która integruje w wzajemnym wykonywaniu zadania, ćwiczenia )

- WZAJEMNY DOPING W DĄŻENIU DO PROFESJONALIZMU WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI

-MOŻLIWOŚĆ WYMIANY WZAJEMNYCH SPOSTRZEŻEŃ LUB OPINI

- MOŻLIWOŚĆ DOPRACOWANIA NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI PO ZAKOŃCZONYM KURSIE

( czynności które były przedstawiane i ćwiczone podczas spotkania potem można w zaciszu domowym ćwiczyć dochodząc tym samym do bezbłędnego działania w ratowaniu )

AKCEPTACJA i WZAJEMNA  POMOC W RAZIE POPEŁNIENIA BŁĘDU

( w razie pomyłki uczestnicy nie odczuwają dyskomfortu lecz wsparcie najbliższych)

Program kursu dostosujemy do potrzeb klienta

Każdy dorosły uczestnik otrzymuje ( ze względu na przepisy prawne)  zaświadczenie w języku polskim i angielskim oraz zestaw pierwszej pomocy . Natomiast dzieci otrzymują dyplom ,,małego ratownika"

Ceny:

Rodzina 4 osobowa : Rodzice + 2 dzieci - 300 zł brutto

Rodzina 6 osobowa : Dziadkowie + Rodzice + 2 dzieci - 400 zł brutto

Inne grupy rodzinne - ceny do ustalenia po przez kontakt telefoniczny