Prelekcje

Celem tych spotkań jest zapoznanie słuchaczy z zasadami prawidłowego udzielania pierwszej pomocy, aspektami prawnymi z nią związanymi, poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej jak i praktycznej w tym zakresie.

Każdy słuchacz ma możliwość aktywnego udziału w prelekcji poprzez pogadankę oraz ćwiczenia. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymają instrukcje pierwszej pomocy w wersji kieszonkowej.

Harmonogram cyklu spotkań w ramach Prelekcji z  Pierwszej Pomocy 

 

Tematy  spotkania

Ilość spotkań

Aspekty prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy,

Ocena miejsca zdarzenia,

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia,

1 godzina lekcyjna

Ocena stanu poszkodowanego

Postępowanie z nieprzytomnym z zachowanymi funkcjami życiowymi,

1 godzina lekcyjna

Postępowanie z  przytomnym,

Postępowanie z  nieprzytomnym z zatrzymaniem krążenia

2 godziny lekcyjne

Krwawienia,

Krwotoki,

1 godzina lekcyjna

Oparzenia termiczne i chemiczne,

Złamania,

1 godzina lekcyjna

Zadławienia,

Omdlenie lub/i głęboka utrata przytomności,

1 godzina lekcyjna

Cukrzyca,

Padaczka,

Porażenie prądem,

Odmrożenie,

Ciało obce w nosie, uchu,

 1 godzina lekcyjna

Postępowanie w przypadku wypadku samochodowego

Apteczka – niezbędny skład do pierwszej pomocy.

1 godzina lekcyjna

Każde spotkanie składa się z części teoretyczne oraz praktycznej ( ćwiczenia na fantomach, bandażowanie się , wzajemne układanie się w pozycji bezpiecznej , przeciwwstrząsowej. W zależności od omawianego tematu.

Cena: 40 zł / godzinę lekcyjną  dla grupy  do 20 uczniów