Szkolenie urzędników Izby Skarbowej w Katowicach i podległych jej oddziałów

W dniu 16.03.2015r. odbylo się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Izbie Skarbowej w Katowicach. W szkoleniu bralo udział 10 pracowników z Izby Skarbowej oraz podległych jej jednostek skarbowych.