Szkolenia osadzonych

Nasza firma , której ideą jest szerzenie bezpieczeństwa po przez przeprowadzanie szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej. nawiązała od marca 2018 roku współprace z Mazowiecką Instytucją Gospodarki Budżetowej ” MAZOVIA”. Mazovia to instytucja, której jednym z zadań jest wdrążanie projektów unijnych. Jednym z takich projektów jest POWER 2014-2020
Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Naszym zadaniem jest przeprowadzanie szkoleń z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla osadzonych w Zakładach Karnych oraz Aresztach Śledczych na terenie całego kraju.

Dotychczas gościliśmy w następujących jednostkach:

Areszt Śledczy w Radomiu

Oddział Zewnętrzny w Radomiu

Areszt Śledczy w Grójcu

Zakład Karny w Stawiszynie

Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka

Zakład Karny Żytkowice

Areszt Śledczy w Łodzi

Areszt Śledczy Piotrków Trybunalski

Zakład Karny w Garbalinie

Zakład Karny w Łowiczu

Zakład Karny Wadowice